דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות הועדה הבינמשרדית להערכות לרעידות אדמה

43.01.05.39

-60,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות הועדה הבינמשרדית להערכות לרעידות אדמה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-60,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?