דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודות עבור הועדה הבינמשרדית להערכות לרעידות אדמה

43.01.05.36

60,000
בשנת 2002 תקציב עבודות עבור הועדה הבינמשרדית להערכות לרעידות אדמה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪60,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?