דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2005 תקציב השתתפות מינהל תכנון בממ"ג לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-148,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪-300,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)