דלג לתוכן עיקרי
43.01.04.12

השתתפות בתקציב משרד התשתיות בפרויקט מיפוי ימי

תקציב מאושר: 113,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות יעודיות (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף המרכז למיפוי ישראל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות בתקציב משרד התשתיות בפרויקט מיפוי ימי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪113,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?