דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בתקצוב פעולות

43.01.01.20

-350,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות בתקצוב פעולות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-350,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?