דלג לתוכן עיקרי
42.99.99

חשבון מעבר

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום חשבון מעבר בסעיף מענקי בינוי ושיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2022 תקציב חשבון מעבר לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?