דלג לתוכן עיקרי
42.76.01.07

פיצויים בגין הפסקת פרוייקט בנה דירתך

תקציב מאושר: 1,200,000
תקנה תקציבית בתכנית תשלומי פיצויים והחזר (תחת תחום תשלומי פיצויים והחזר בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב פיצויים בגין הפסקת פרוייקט בנה דירתך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪16,254
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)