דלג לתוכן עיקרי
42.12.04.01

מדרוג שכר דירה בשיכון הציבורי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מדרוג שכר דירה בשיכון (תחת תחום מענקי השתתפות בשכר דירה בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב מדרוג שכר דירה בשיכון הציבורי הוא ₪7,258,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪501,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)