דלג לתוכן עיקרי
42.12.01.20

תוספת סיוע בשכר דירה לקשישים נזקקים עולים

תקציב מאושר: 70,357,000
תקנה תקציבית בתכנית עולים חדשים (תחת תחום מענקי השתתפות בשכר דירה בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תוספת סיוע בשכר דירה לקשישים נזקקים עולים הוא ₪79,457,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪70,357,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪77,926,171
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)