דלג לתוכן עיקרי
42.12.01.11

השתתפות בשכ"ד לנכים זכאי נ"ר

תקציב מאושר: 400,000
תקנה תקציבית בתכנית עולים חדשים (תחת תחום מענקי השתתפות בשכר דירה בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות בשכ"ד לנכים זכאי נ"ר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?