דלג לתוכן עיקרי
42.12.01.05

השתתפות בשכ"ד לנפגעי פעולות איבה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית עולים חדשים (תחת תחום מענקי השתתפות בשכר דירה בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות בשכ"ד לנפגעי פעולות איבה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?