דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מענקי השתתפות בשכר דירה

42.12

1,278,126,000
בשנת 2012 תקציב מענקי השתתפות בשכר דירה הוא ₪1,292,426,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,278,126,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪44,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,322,126,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,320,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪1,311,626,000 (99.21%)
  • רכש וקניות: ₪10,500,000 (0.79%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,276,006,293
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?