דלג לתוכן עיקרי
42.12

מענקי השתתפות בשכר דירה

תקציב מאושר: 1,278,126,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף מענקי בינוי ושיכון.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2012 תקציב מענקי השתתפות בשכר דירה הוא ₪1,292,426,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,278,126,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪44,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,322,126,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪1,311,626,000 (99.21%)
  • רכש וקניות: ₪10,500,000 (0.79%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,276,006,293
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?