דלג לתוכן עיקרי
42.09.16

רזרבה למשכנתאות

תקציב מאושר: 9,343,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 1998 תקציב רזרבה למשכנתאות הוא ₪227,363,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,343,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪4,796,000 (51.33%)

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?