דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סבסוד ריבית להלוואות ממקורות בנקאיים

42.09.15.10

8,070,000
בשנת 2012 תקציב סבסוד ריבית להלוואות ממקורות בנקאיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,070,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-713,209
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)