דלג לתוכן עיקרי
42.09.13.53

תוכנית עשר פלוס - השתתפות בסבסוד ריבית

תקציב מאושר: 10,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע מיוחד (תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תוכנית עשר פלוס - השתתפות בסבסוד ריבית הוא ₪10,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)