דלג לתוכן עיקרי
42.09.13.49

השתתפות בהקלה בהחזרי משכנתאות אמנה - משכנתאות אגודה

תקציב מאושר: 5,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מבצעים מיוחדים (תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב השתתפות בהקלה בהחזרי משכנתאות אמנה - משכנתאות אגודה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?