דלג לתוכן עיקרי
42.09.13.35

השתתפות בסבסוד ריבית להלוואות - השתתפות הועדה הבינמשרדית בהחזר תשלום שכר טרחת עו"ד

תקציב מאושר: 24,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע מיוחד (תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות בסבסוד ריבית להלוואות - השתתפות הועדה הבינמשרדית בהחזר תשלום שכר טרחת עו"ד הוא ₪24,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪20,875
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)