דלג לתוכן עיקרי
42.09.10.08

סבסוד אשראי לבניית 5 יח"ד בקיבוץ מירב

תקציב מאושר: 63,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים וסבסוד לבניה (תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב סבסוד אשראי לבניית 5 יח"ד בקיבוץ מירב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪63,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?