דלג לתוכן עיקרי
42.09.10.06

סבסוד אשראי לבניית 300 יחידות דיור על ידי אגודות שיתופיות בישובים כפריים

תקציב מאושר: 12,000
תקנה תקציבית בתכנית סבסוד לבניה (תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב סבסוד אשראי לבניית 300 יחידות דיור על ידי אגודות שיתופיות בישובים כפריים הוא ₪12,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪378,880
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)