דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מענקים לבניית 300 יחידות דיור על ידי אגודות שיתופיות בישובים כפריים

42.09.10.05

7,287,000
בשנת 2004 תקציב מענקים לבניית 300 יחידות דיור על ידי אגודות שיתופיות בישובים כפריים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,287,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪6,465,508
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)