דלג לתוכן עיקרי
42.09.10

סבסוד לבניה

תקציב מאושר: 12,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב סבסוד לבניה הוא ₪12,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪12,000 (100%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪378,880
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?