דלג לתוכן עיקרי
42.09.09.08

מענקים לבניה חדשה בקיבוצים באזורי עדיפות לאומית

תקציב מאושר: 135,000
תקנה תקציבית בתכנית קיבוצים ומושבים (תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב מענקים לבניה חדשה בקיבוצים באזורי עדיפות לאומית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪135,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪1,364,644
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)