דלג לתוכן עיקרי
42.09.07

בעלי דירה

תקציב מאושר: 4,503,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2010 תקציב בעלי דירה הוא ₪3,517,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,503,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪4,447,000 (98.76%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪3,435,768
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?