דלג לתוכן עיקרי
42.09.01.09

השתתפות האפוטרופוס כללי

תקציב מאושר: -30,000
תקנה תקציבית בתכנית עולים חדשים (תחת תחום מענקים,סבסוד ריבית בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב השתתפות האפוטרופוס כללי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-30,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)