דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2013 תקציב מענקים,סבסוד ריבית לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪266,409,666
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2013.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?