דלג לתוכן עיקרי
42.04.01.01

רזרבה להתיקרויות העברות

תקציב מאושר: 110,545,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום רזרבות בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב רזרבה להתיקרויות העברות הוא ₪110,545,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)