דלג לתוכן עיקרי
42.03.01.01

עמלות ניהול הסיוע בשכר דירה

תקציב מאושר: 613,000
תקנה תקציבית בתכנית עמלות ניהול הסיוע (תחת תחום עמלות ניהול הסיוע בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב עמלות ניהול הסיוע בשכר דירה הוא ₪18,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪613,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪10,269,701
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)