דלג לתוכן עיקרי
42.01.03.01

אשראי לזכאים

תקציב מאושר: 483,608,000
תקנה תקציבית בתכנית אשראי לדיור (תחת תחום סבסוד ריבית להלוואות בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב אשראי לזכאים הוא ₪483,608,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪383,451,966
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)