דלג לתוכן עיקרי
42.01.02.16

סבסוד ריבית ממקורות בנקאיים

תקציב מאושר: 5,961,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע מיוחד (תחת תחום סבסוד ריבית להלוואות בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב סבסוד ריבית ממקורות בנקאיים הוא ₪17,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,961,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪-323,986
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)