דלג לתוכן עיקרי
42.01.01.23

רזרבה לתקציב התאמות 2019

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מענקים וסבסוד ריבית (תחת תחום סבסוד ריבית להלוואות בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב רזרבה לתקציב התאמות 2019 הוא ₪14,175,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?