דלג לתוכן עיקרי
42.01.01.23

רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר 1879

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מענקים וסבסוד ריבית (תחת תחום סבסוד ריבית להלוואות בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב רזרבת עמידה בהחלטת ממשלה מספר 1879 הוא ₪24,886,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)