דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב השתתפות מנהלת תנופה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,216,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-5,518,389
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)