דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב מענקים - התנתקות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,216,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪4,283,065
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)