דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2017 תקציב סבסוד ריבית להלוואות התנתקות הוא ₪349,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?