דלג לתוכן עיקרי
42.01.01.06

מענקים לעולי אתיופיה

תקציב מאושר: 15,483,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים וסבסוד ריבית (תחת תחום סבסוד ריבית להלוואות בסעיף מענקי בינוי ושיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב מענקים לעולי אתיופיה הוא ₪15,483,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪31,901,373
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)