דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב סבסוד הפחתה בהחזרי הלוואות לעולים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪58,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪22,986
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)