דלג לתוכן עיקרי
41.30.03.02

חסכון במים- הסברה ותמיכה

תקציב מאושר: 5,709,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות במשק המים (תחת תחום תקציב הרשות הממשלתית בסעיף רשות ממשלתית למים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב חסכון במים- הסברה ותמיכה הוא ₪970,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,709,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪1,260,993
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)