דלג לתוכן עיקרי
41.30.01.38

השתתפות הכנסה משרדי ממשלה

תקציב מאושר: -245,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום שכר ופעולות בסעיף רשות ממשלתית למים וביוב).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב השתתפות הכנסה משרדי ממשלה הוא ₪-245,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)