דלג לתוכן עיקרי
41.30.01.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: 57,594,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר ופעולות (תחת תחום שכר ופעולות בסעיף רשות ממשלתית למים וביוב).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב שיא כח אדם הוא ₪57,594,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪49,317,966
תחת סעיף זה מוקצים 205 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)