דלג לתוכן עיקרי
41.30.01

שכר ופעולות

תקציב מאושר: 109,660,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שכר ופעולות בסעיף רשות ממשלתית למים וביוב.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב שכר ופעולות הוא ₪109,660,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪72,197,000 (65.84%)
  • רכש וקניות: ₪29,253,000 (26.68%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪91,959,323
תחת סעיף זה מוקצים 205 תקני כח אדם , ובנוסף 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?