דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שכר ופעולות הוא ₪101,372,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪70,786,000 (69.83%)
  • רכש וקניות: ₪22,376,000 (22.07%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪91,959,323
תחת סעיף זה מוקצים 192 תקני כח אדם , ובנוסף 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?