דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שכר ופעולות הוא ₪109,660,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪72,197,000 (65.84%)
  • רכש וקניות: ₪29,253,000 (26.68%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪91,959,323
תחת סעיף זה מוקצים 205 תקני כח אדם , ובנוסף 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?