דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תקציב הרשות הממשלתית

41.30

139,135,000
בשנת 2019 תקציב תקציב הרשות הממשלתית הוא ₪120,700,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪139,135,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,348,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪54,090,000 (38.88%)
  • רכש וקניות: ₪74,130,000 (53.28%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪97,119,093
תחת סעיף זה מוקצים 200 תקני כח אדם , ובנוסף 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?