דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שעות נוספות - מנהלת הביוב

41.05.01.14

12,000
בשנת 2000 תקציב שעות נוספות - מנהלת הביוב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?