דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב רשויות הניקוז לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪13,988,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪460,571
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?