דלג לתוכן עיקרי
41.02.09.01

רכב וציוד - רכישה

תקציב מאושר: 36,000
תקנה תקציבית בתכנית פיקוח במסגרת הסכמי (תחת תחום פעולות משק המים בסעיף משק המים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב רכב וציוד - רכישה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪36,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪451,236
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)