דלג לתוכן עיקרי
41.02.01.09

רזרבה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פיקוח ומניעת זיהום (תחת תחום פעולות משק המים בסעיף משק המים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב רזרבה הוא ₪293,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?