דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות משק המים

41.02

21,915,000
בשנת 2000 תקציב פעולות משק המים הוא ₪18,390,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪21,915,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪120,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪22,035,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,148,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪180,000 (0.82%)
  • רכש וקניות: ₪20,071,000 (91.09%)

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪19,296,235
תחת סעיף זה מוקצים 8 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?