דלג לתוכן עיקרי
41.01.05.01

השתתפות במשרד החקלאות

תקציב מאושר: 262,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות במשרדי ממשלה (תחת תחום נציבות המים בסעיף משק המים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות במשרד החקלאות הוא ₪32,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪262,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪320,052
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)