דלג לתוכן עיקרי
41.01.03.60

מכרז גבייה-הכנסה מיועדת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות במשק המים (תחת תחום רשות המים בסעיף רשות ממשלתית למים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב מכרז גבייה-הכנסה מיועדת לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?