דלג לתוכן עיקרי
41.01.03.23

השתתפות בשירות המטאורולוגי

תקציב מאושר: 55,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות במשק המים (תחת תחום רשות המים בסעיף רשות ממשלתית למים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב השתתפות בשירות המטאורולוגי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪55,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪42,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)